UUW 113 Arabic Language 1

Course Synopsis

Kursus ini mengandungi 5 komponen seperti berikut:

  • tatabahasa
  • penggunaan kamus
  • bacaan dan fahaman
  • kerja makmal (melatih para peserta kursus dalam petuturan dan pendengaran)
  • penulisan

UUW 213 Arabic Language 2

Course Synopsis

Membina penguasaan Bahasa Arab di peringkat permulaan dari segi tatabahasa, kefahaman dan penulisan. Penguasaan perbendaraan kata antara 350-400 perkataan juga merupakan objektif kursus ini.


UUW 313 Arabic Language 3

Course Synopsis

Kursus ini mefokuskan pengajaran Bahasa Arab UUW 313 dan di akhir semester, pelajar dapat mempelajari 8 tajuk tatabahasa, 8 topik makalah dan karangan, 8 topik balaghah yang menekankan 4 kemahiran utama: pertuturan, bacaan, pemahaman dan penulisan.