Bil Senarai Kursus Kod Kursus Maklumat
1 Bahasa Melayu

Malay Language

DVW410 Tiada Pra-Syarat Pendaftaran
2 Bahasa Inggeris I

English I

DVW111 Tiada Pra-Syarat Pendaftaran
3 Bahasa Inggeris II

English II

DVW211 Perlu lulus kursus DVW111 sekurang-kurangnya dengan gred C
4 Bahasa Inggeris III

English III

DVW311 Perlu lulus kursus DVW211 sekurang-kurangnya dengan gred C